7 grudnia 2023 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu odbyła się uroczystość otwarcia Kolekcji ze Zbiorów Jana Feusette’a. Były dyrektor PBW w Opolu przekazał naszej instytucji ok. 3 tys. książek, pochodzących ze swojego prywatnego księgozbioru.

Gości powitali Bartłomiej Piechaczek – dyrektor Opolskiego Centrum Edukacji i Rafał Rippel – wicedyrektor ds. bibliotecznych. Wśród przybyłych gości znaleźli się: Krzysztof Grzęda – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, Elżbieta Kampa – wieloletnia dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Katarzyna Hermasz – kierownik Działu Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, Ewelina Pisarek – kierownik Działu Bazy Wiedzy i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, Tadeusz Parcej – opolski fotograf oraz byli i obecni pracownicy PBW w Opolu.

Informacje o kolekcji przedstawiła Anna Zacłona – kierownik Wydziału Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów PBW w Opolu, przewodnicząca Zespołu ds. przyjęcia i opracowania materiałów pochodzących z księgozbioru Jana Feusette’a. Następnie głos zabrał Darczyńca Jan Feusette, który nawiązał wspomnieniami do spotkań z wybitnymi przedstawicielami polskiej literatury, m.in. z Edwardem Stachurą.
Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy, na której prezentowane są wybrane wydawnictwa pochodzące z Kolekcji ze Zbiorów Jana Feusette’a, m.in. książki opatrzone rękopiśmiennymi wpisami i dedykacjami autorskimi (np. Stanisława Grochowiaka, Edwarda Stachury, Władysława Tatarkiewicza, Adama Zagajewskiego, Tadeusza Różewicza, Ernesta Brylla, Urszuli Kozioł). Ponadto na wystawie znajdują się programy spektakli Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu (w latach 1992-1996 Jan Feusette był dyrektorem naczelnym i artystycznym opolskiego teatru). Wystawę można oglądać do 31.01.2024 r.

Dyrekcja i pracownicy PBW w Opolu serdecznie dziękują Panu Janowi Feusette’owi za przekazany naszej bibliotece cenny księgozbiór, który stanowi doskonałe uzupełnienie posiadanych przez naszą książnicę zbiorów.