24 października 2018r. gościliśmy w naszej bibliotece niemiecką pisarkę książek dla dzieci i młodzieży, Annette Weber. Jest ona również autorką wielu pozycji metodycznych wspomagających nauczanie języka niemieckiego w szkołach różnych typów. Nasz gość spotkał się z uczniami opolskich szkół oraz nauczycielami języka niemieckiego. Żywa dyskusja dotyczyła roli czytania we współczesnym świecie, adaptacji językowych, umiejętności właściwego poruszania się w literackim świecie znaczeń i znaków. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania szerokiego wachlarza twórczości Autorki i możliwości wykorzystania jej dorobku podczas zajęć lekcyjnych. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie z Instytutem Goethego w Krakowie.