Artystyczne spotkanie z tradycjami Śląska Opolskiego

Czeska bajka “Czarodziejska fujarka

Ukraińska bajka “Dlaczego zające są szare