W dniu 24 listopada 2017r. nauczyciele bibliotekarze z RZPWE PBW w Opolu uczestniczyli w warsztatach pt. „Deskryptory Biblioteki Narodowej”, które odbyły się w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznali się z deskryptorami przedmiotowymi, ujęciowymi, geograficznymi oraz deskryptorami formy/rodzaju/gatunku. Odrębną część spotkania stanowiły zagadnienia związane z opracowaniem utworów literackich oraz gatunkami publicystycznymi i publicystyką naukową. Warsztaty, w których uczestniczyło ponad 200 osób z całego kraju, były okazją do dyskusji w przedmiocie spotkania oraz miejscem wymiany doświadczeń.