Artystyczne spotkanie z tradycjami Śląska Opolskiego

Czeska bajka „Czarodziejska fujarka

Ukraińska bajka „Dlaczego zające są szare